Financiële analyse

Stappenplan -> ONDERNEMINGSPLAN

Het laatste deel van het ondernemingsplan dient over financiën te gaan. Onder andere houdt dat in dat de hoogte van het (aan te vragen) kredietbedrag zal moeten worden bepaald. De volgende overzichten zullen in dit gedeelte verwerkt moeten worden:

De investeringsbegroting:

Hiermee begroot je wat je nodig hebt om te starten met je bedrijf en begroot je de eerste periode van levensonderhoud. Het behandeld o.a. de vaste activa (gebouwen , grond, machines, invetaris, transportmiddelen etc.) en de vlottende activa ( grondstoffen, voorraden, handelsgoederen etc.). Ook komt vast te staan wat gefinancierd kan worden met eigen middelen en wat met vreemd vermogen (hypotheek, bankkrediet, leverancierskrediet etc.).

Meer over de investeringsbegroting lees je hier.

Voorbeeld:

Vaste Activa

 

 

 

 

Verbouwing

0

 

Inventaris & Inrichting

2500

 

Vervoersmiddelen

0

 

Computer

600

 

Software

2000

 

Totaal

5100

Vlottende Activa

 

 

 

 

Voorraden

2000

 

Debiteuren

0

 

BTW

2500

 

Totaal

4500

Liquide Activa

 

 

 

 

Kas/Bank/Giro

4000

 

Totaal

4000

Aanloopkosten

 

 

 

 

Reclame

500

 

Levensonderhoud

6000

 

Totaal

6500

Onvoorzien

 

 

 

 

Onvoorzien

1200


Totaal

 

11700De exploitatiebegroting:

Hierin wordt een prognose gemaakt van de te verwachten omzet en kosten. De verwachte omzetten voor de komende jaren worden ingevuld alsmede de inkoopkosten, personeelskosten, huisvestingskosten, algemene kosten, afschrijvingen, belastingen etc. Alles dient te worden gespecificeert en toegelicht. Ook dienen de privé-uitgaven te worden opgesomd.

Meer over de exploitatiebegroting lees je hier.

Voorbeeld:
Omzet materiaal

50000
Omzet uren

75000
 
 
bruto omzet

125000
 
 
 
Inkoop materiaal

35000
Bruto winst

90000
 
 
 
Onkosten
 
 
Personeel

22000
Huisvesting

10000
Transport

1800
Reclame

1100
Rente en bankkosten

1150
Afschrijvingen

3000
Overige kosten

2000
 
 
 
Totaal kosten

41050
 
 
 

Netto winst

48950


Voorbeelden van en ondernemingplan:

voorbeeld van Qredits
voorbeeld van Rabobank
online plan maken met Easystart

Over Startersinformatie.nl
Startersinformatie.nl is het informatieve kanaal van de website StartendeOndernemers.nl. Hier vind je alle informatieve artikelen die je helpen bij het starten en runnen van je eigen bedrijf. Wil je ook lid worden en zelf starten met posten? Registreer je dan hier.

e-boekhouden