Ondernemingsplan inleiding

Moet ik een ondernemingsplan maken?

Het is een ieder die wil gaan starten met een bedrijf ten sterkste aan te raden het idee voor de onderneming uit te werken in een ondernemingsplan. Het is geen wettelijke verplichting, maar een hoop partijen, bijvoorbeeld een financier als de bank, zullen uw plannen graag uitgewerkt zien. Op de bovenstaande vraag zouden we dus ja moeten antwoorden. Elk plan kan verschillen in omvang, zoals elke onderneming ook kan verschillen in omvang. Toch behandeld elk plan op een soortgelijke manier het hoe en waarom en vooral ook het hoeveel (omzet en winst) van een onderneming.

Wat is eigenlijk een ondernemingsplan?

Het ondernemingsplan behelst een gedetailleerde omschrijving van het plan (idee) dat uiteindelijk tot de oprichting van een bedrijf moet leiden. In eerste instantie ondersteunt het ondernemingsplan de kredietaanvraag terwijl het in tweede instantie de leidraad vormt voor de eerste jaren van de bedrijfsvoering. Een goed ondernemingsplan biedt alle belanghebbenden een uitstekend overzicht van alle aspecten die tezamen het bedrijf in theorie vormen. Daarnaast verteld het plan veel over de starter(s) en zijn of haar achtergrond.

Spoorboekje

Naast belangrijk voor de kredietaanvraag, is het ondernemingsplan vooral ook belangrijk voor de ondernemer zelf. Het plan mag gezien worden als een soort spoorboekje voor het voeren van de onderneming. Tijdens de eerste jaren van bedrijfvoering kan het plan geraadpleegd worden om te zien of bepaalde doelstellingen wel behaald zijn. Zonodig kan de beleidsvoering naar aanleiding van het plan worden bijgesteld.

Wanneer moet ik beginnen met mijn ondernemingsplan?

Alvorens je gaat beginnen met jouw ondernemingsplan is het zaak dat je een aantal zaken op een rijtje hebt. Check daarom eerst de haalbaarheid van je plannen door onderzoek te doen en informatie en advies in te winnen zoals omschrecen in voorgaande stappen. Het is zaak dat je je goed georiënteerd hebt in de markt en je zonodig goed hebt laten adviseren. Tijdens het invullen van je plan komen namelijk zaken aan de orde waar je op moet kunnen reageren. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat u enige kijk hebt op de marktsituatie, wat binnen jouw vakgebied gebruikelijke tarieven zijn en wie je concurrenten zijn. Tijdens zo’n haalbaarheidsonderzoek komen vragen naar boven als, hoe gezond is de branche en hoe sterk is de concurrentie. Komen in de branche waarin ik mij wil vestigen veel faillissementen voor? Zo ja, hoe komt dat? Hoe zit het met de winstmogelijkheden in de branche? Hoe zal ik mijn doelgroep kunnen bereiken? Deze en tal van andere vragen dienen beantwoord te worden. Door je aan te melden bij StartendeOndernemers.nl kun je voor je onderzoek gebruik maken van alle artikelen, handige naslagwerken bestellen en vragen stellen aan adviseurs op de website.

Maak van je haalbaarheidsonderzoek of vooronderzoek een schriftelijk verslag en stel daarin jouw conclusies op. Op grond van dit onderzoek kun je besluiten of het de moeite loont een uitgebeid ondernemingsplan te maken. Mocht jouw onderzoek positief uitvallen en je besluiten om een eigen bedrijf op te richten, dan zijn de gegevens uit je vooronderzoek te gebruiken bij het opstellen van uw ondernemingsplan.

Over Startersinformatie.nl
Startersinformatie.nl is het informatieve kanaal van de website StartendeOndernemers.nl. Hier vind je alle informatieve artikelen die je helpen bij het starten en runnen van je eigen bedrijf. Wil je ook lid worden en zelf starten met posten? Registreer je dan hier.

e-boekhouden