Startsituatie inleiding

Stappenplan -> STARTSITUATIE

Waarom wil ik ondernemer worden?

Of het nu gaat om een lang gekoesterde wens of een idee dat later is onstaan: wie ondernemer wil worden zal over een grote dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen moeten beschikken. Onderzoek toont aan dat de meeste starters de zelfstandigheid zoeken in het ondernemerschap; starters dus voor wie het ideaal lijkt om zelf je dagindeling te bepalen, zelf een inkomen te verdienen, leiding te geven aan anderen en werkzaamheden te doen die je het leukst lijken. Deze categorie starters wil graag van een hobby een beroep maken.

Dan is er een categorie van starters die gestudeerd heeft en de vakkennis graag in het eigen bedrijf te gelde wil maken.

Maar er zijn ook starters die menen dat je met een eigen bedrijf snel rijk zult worden. Een minder sterk motief dat vaak ook tot grote teleurstelling leidt omdat je met een eigen onderneming weliswaar goed kunt verdienen, maar de praktijk wijst uit dat je er maar zelden rijk van wordt.

En dan de categorie starters die meent het gat in de markt te hebben ontdekt. Ook dit is een minder goed motief: meestal blijkt er van zo’n gat in de markt geen sprake en zelfs al zou daarvan wel sprake zijn, het nieuwe van een product of dienst is er al snel af.

Nog een categorie: starters met zogenoemde dwangmotieven. Meestal zijn dat personen met een uitkering en die moeilijk een baan kunnen vinden. Of werknemers die in conflict zijn met hun werkgever of leidinggevende. Soms gaat het om mensen die als werknemer hun draai niet kunnen vinden en van het ene in het andere baantje rollen. Uiteindelijk geeft men dan de moed op en besluit, min of meer ten einde raad, zelf maar een bedrijf te starten. Vaak komen starters met dwangmotieven er achter dat ook het eigen bedrijf hen niet goed ligt.

Kortom: Ga bij jezelf te rade en probeer zo eerlijk mogelijk vast te stellen waarom je eigenlijk ondernemer wilt worden. Welke motieven er ook mogen bestaan, ga goed voorbereid van start. Het besluit een eigen bedrijf te beginnen, vormt voor de meeste starters een besluit voor het leven.


Elke startsituatie is anders

Er zijn veel verschillende invalshoeken voor het starten van een onderneming. Elke uitgangspositie vergt een andere aanpak en benadering. Hieronder hebben we een indeling gemaakt van de verschillende uitgangsposities.

Full time ondernemen
In de meeste gevallen wordt het starten van een onderneming een full time bezigheid. Dit betekent dat u voor uw gehele inkomen afhankelijk gaat worden van uw bedrijf. U bent zeven dagen per week met uw bedrijf bezig. In het begin zijn ondernemers zeker 60 à 70 uur per week actief in het bedrijf. Daarnaast bent u bijna altijd "in gedachten" bij de zaak. De inspanning en de druk zijn vaak behoorlijk hoog. Zorg ervoor dat het thuisfront achter u staat. Besef dat u na werktijd zowel letterlijk als emotioneel de deur niet altijd dicht kan trekken. Full time ondernemers dienen te beseffen dat het drukke bestaan behoorlijke gevolgen heeft voor het sociale leven. Het bedrijf gaat immers voor. Vaak ook in de avonden en in het weekend.

Parttime ondernemen
In toenemende mate kiezen aanstaande ondernemers eerst voor het parttime ondernemerschap. Dat houdt in dat men met de werkgever overeen komt enkele dagen in de week minder te werken en die dagen worden dan besteed aan de opbouw van het eigen bedrijf. De werkgever blijkt in dit geval nogal eens de eerste klant van de starter te zijn. Naarmate het bedrijf van de starter groeit, kunnen er, in overleg met de werkgever, steeds meer dagen aan de nieuwe onderneming worden besteed. Het grootste voordeel ligt uiteraard in het salaris dat de starter naast zijn bedrijfsleven ontvangt.

Freelance ondernemen
Een werkgever sluit met een freelancer een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht. Daarin behoort in ieder geval de aard van de opdracht, de termijn en de beloning te staan. De overeenkomst eindigt vanzelf nadat de opdracht is uitgevoerd. Een freelancer is in principe eigen ondernemer. Dat betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor de afdracht van belasting, sociale premie en verzekeringen. De freelancer heeft evenmin een wettelijk recht op zaken als doorbetaalde vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte of het minimumloon. Een freelancer is doorgaans een specialist, zoals een advocaat of een journalist. Omdat freelancers meestal flexibel zijn, kan een werkgever ze inzetten voor maatwerk. Dat bespaart hem kosten en leidt tot kwalitatief hoge resultaten. Daarbij maakt de freelancer vaak gebruik van de bedrijfsmiddelen van de werkgever.

Over Startersinformatie.nl
Startersinformatie.nl is het informatieve kanaal van de website StartendeOndernemers.nl. Hier vind je alle informatieve artikelen die je helpen bij het starten en runnen van je eigen bedrijf. Wil je ook lid worden en zelf starten met posten? Registreer je dan hier.

e-boekhouden