Vergunningen & vereisten

Stappenplan -> MARKTONDERZOEK

Hiermee bedoelen we:
  • ben je bevoegd om een bepaald beroep uit te oefenen?
  • heb je nog scholing of een diploma nodig?
  • zij er vergunningen die aangevraagd moeten worden?
  • hoe ziet de wetgeving er omtrent jouw plannen uit?
Om een idee te geven van welke vergunningen en vereisten een rol kunnen spelen geven we een aantal voorbeelden:

Bestemmingsplan gemeente/provincie

In Nederland staat in bestemmingsplannen waar je wel en waar je niet een bedrijf mag vestigen. In deze bestemmingsplannen staat ook wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor uw bedrijfspand en perceel en wat er in de omgeving van uw bedrijf allemaal nog kan gaan veranderen.

Omgevingsvergunning

Om administratie te vereenvoudigen is in 2010 de omgevingsvergunning ingevoerd. Onder de omgevingsvergunning vallen zo'n 25 andere vergunningen, waaronder de Omgevingsvergunning voor milieu (voorheen Milieuvergunning), Omgevingsvergunning voor de activiteit bouw (voorheen bouwvergunning) en Gebruiksvergunning.

Markthandel

Voor markthandel is geen diploma nodig, maar je hebt wel een marktvergunning van de gemeente nodig. In de marktverordening van de gemeente staan de regels voor standhouders opgenomen.

Horecavergunning

Wilt je een bedrijf in de horeca starten, dan heb je hiervoor een speciale vergunning nodig volgens de Drank- en horecawet. Bovendien moeten de leidinggevenden in het bezit zijn van het diploma Sociale hygiƫne. Ook hebben horecabedrijven een exploitatievergunning nodig. Daarnaast kan een horecabedrijf te maken krijgen met vergunningen voor bijvoorbeeld een terras, reclame-uitingen of speelautomaten.

Ondernemers in de horeca-, recreatie- en cateringsector moeten hun onderneming binnen een maand aanmelden bij het Bedrijfschap Horeca en Catering. Dit is wettelijke verplicht.

Winkeltijden

Iedere gemeente hanteert zijn eigen winkeltijdenbeleid. Dit is vaak ook nog verschillend per stadsdeel. Houd je je hier niet aan, dan riskeer je een fikse boete.

Vergunningen voor goederenvervoer

In de Wet goederenvervoer worden twee vormen van goederenvervoer onderscheiden. De eerste vorm betreft het goederenvervoer over de weg waarvoor aan derden een betaling wordt gevraagd, het zogenaamde beroepsgoederenvervoer. Heb je bij het beroepsgoederenvervoer (vracht)auto's nodig met een laadvermogen meer dan 500 kilogram, dan moet je een vergunning moeten aanvragen bij het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie).

Openbare verordeningen en heffingen

Iedere gemeenteraad stelt een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op, die het gebruik van de openbare ruimte regelt (bijvoorbeeld voor terrassen, reclame). Aan de APV is meestal een vergunningenstelsel verbonden waarbij geldende verboden voor u niet gelden als u daar een vergunning voor heeft gekregen. Aan het verkrijgen van deze vergunningen zijn kosten verbonden.

Let er op dat je gemeentelijke vergunningen tijdig aanvraagt. Het ambtelijke wiel draait nooit heel snel. Heb je niet de juiste vergunningen, dan kan dat voor de start van je bedrijf nog wel eens roet in het eten gooien.

Opmerking: Verplichte registratie voor detailisten bij het HBD (Hoofd Bedrijfschap detailhandel) is per 2014 komen te vervallen.

Bekijk hier een checklist van alle gemeentlijke vergunningen.

Vrije beroepen

Voor mensen die een zgn. vrij beroep uitoefenen gelden minder regels en wetten. Vrije beroepen zijn beroepen die zelfstandig worden beoefend, dat wil zeggen voor eigen rekening en risico. Het begrip vrij beroep is moeilijk precies te definiƫren. In de praktijk komt het er op neer dat het om beroepen gaat die iedereen met de vereiste kennis en vooropleiding zelfstandig kan beoefenen. In veel gevallen gaat het om een vorm van (intellectuele) dienstverlening, zoals advocaten, notarissen en makelaars die aanbieden. Daarnaast beoefenen bijvoorbeeld ook vertalers, architecten, kunstenaars en huisartsen een vrij beroep. Registratie bij de Kamer van Koophandel is voor vrije beroepen wel verplicht.


Over Startersinformatie.nl
Startersinformatie.nl is het informatieve kanaal van de website StartendeOndernemers.nl. Hier vind je alle informatieve artikelen die je helpen bij het starten en runnen van je eigen bedrijf. Wil je ook lid worden en zelf starten met posten? Registreer je dan hier.

e-boekhouden