Verzekering kiezen

Stappenplan -> ONDERNEMINGSPLAN

Verzekeren als startende ondernemer, naast je persoonlijke vezekeringen, is niet verplicht. Wel zou je een aantal verzekeringen kunnen overwegen. Hierbij kun je denken aan verzekeringen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, transport of inkomstenderving. Je brancheorganisatie kan je daarnaast vertellen welke verzekeringen er in jouw vakgebied gangbaar zijn. Bij het afsluiten van een verzekering als eenmanszaak is het verstandig eerst te kijken of je persoonlijk al genoeg gedekt bent. Je wilt immers niet dubbel verzekerd zijn. Veel verzekeraars bieden speciale pakketten aan (startende)ondenemers). Probeer de risico's voor jezelf in te schatten, bepaal wat jij belangrijk vind en maak dan je keuze. We geven je een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering is er om jezelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van aangebrachte schade bij een klant. Of wanneer jouw product letsel toebrengt aan de gebruiker. Of als een werknemer tijdens het werk een ongeluk krijgt. De kans dat jij of jouw personeel schade veroorzaakt bij derden is vanaf dag één aanwezig; daarom is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook voor sommige starters van belang.

Wordt er in jouw bedrijf met schadelijke stoffen gewerkt? Controleer dan of eventuele milieuschade door je verzekering wordt gedekt. Het kan namelijk zijn dat je hiervoor een aparte verzekering moet afsluiten.

Arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering dekt je inkomsten wanneer je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Dit kan tijdelijk, langdurig of permanent zijn. Denk hierbij aan zaken als, een ongeluk, ziekte, RSI klachten of overspannenheid. Weinig starters sluiten een AOV af omdat de premie doorgaans erg hoog is. Soms kan er via een belangen- of beroepsvereniging een korting gegeven worden.

Als alternatief op de AOV hebben een aantal ondernemers het Broodfonds in het leven geroepen. Middels dit initiatief helpen groepjes ondernemers elkaar wanneer er iemand tijdelijk niet kan werken door ziekte.


Rechtsbijstand

Als ondernemer moet je ook voorbereid zijn op conflicten met klanten, werknemers of leveranciers. Met een rechtbijstandsverzekering zijn een aantal juridische kosten gedekt zoals advocaats- en deurwaarderskosten en de kosten voor een proces. Werk je als ondernemer niet met grote bedragen, dan is deze verzekering niet direct van toepassing.

Goederen- en inventaris

Een inventaris- en goederenverzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen, waaronder computers en elektronica. De schade kan het gevolg zijn van brand, ontploffing, inbraak of vandalisme, maar ook door bijvoorbeeld beroving.

Pensioen

Ondernemers hebben na hun 65ste levensjaar alleen recht op AOW. Voor eventueel aanvullend pensioen ben je zelf verantwoordelijk. Zeer weinig kleine ondernemers en starters sluiten een pensioen af. Een alternatief is om maandelijks een klein bedrag op en spaarrekening te zetten, maar ook dit gebeurd slechts sporadisch en vergt discipline. Het je als starter de financiele ruimte en vind je een zorgeloze oude dag belangrijk, dan in zijn er een aantal opties:

Lijfrenteverzekering
Het afsluiten van een lijfrenteverzekering is vergelijkbaar met banksparen, met als verschil dat dit niet bij een bank hoeft, maar ook bij een verzekeraar of beleggingsinstelling kan. In beide gevallen bouw je door middel van een periodieke storting een spaarpot voor je pensioen op.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Als je pensioen wilt opbouwen en daarbij liever geen geld wilt onttrekken aan de onderneming, kun je ervoor kiezen om een deel van de winst te reserveren voor een Fiscale Oudedagreserve (FOR). Het vormen van een oudedagsreserve betekent overigens niet dat je daadwerkelijk geld opzij zet. Deze regeling geeft slechts uitstel van belastingheffing over dat specifieke deel van de winst.

Eigen beheer
Een grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap (bv) is zowel werknemer als werkgever van de bv. Je kunt er daarom voor kiezen een pensioen op te bouwen in eigen beheer. Dit is fiscaal aantrekkelijk.

Pensioenregeling voor zelfstandigen
ZZP’ers kunnen sinds 1 januari 2015 meedoen aan een pensioenregeling voor zelfstandigen waarbij je zelf flexibel pensioen kunt opbouwen. Dit zogenoemde ZZP-pensioenfonds is opgezet door vier ZZP-organisaties en pensioenuitvoerder APG. Een belangrijk verschil met collectieve pensioenfondsen voor werknemers is dat alle premies wel collectief belegd worden, maar dat de inleg van jou blijft. Het geld dat je inlegt, krijg je dus ook weer terug.

Over Startersinformatie.nl
Startersinformatie.nl is het informatieve kanaal van de website StartendeOndernemers.nl. Hier vind je alle informatieve artikelen die je helpen bij het starten en runnen van je eigen bedrijf. Wil je ook lid worden en zelf starten met posten? Registreer je dan hier.

e-boekhouden